Exàmens Certificació A2 en Llengües estrangeres

Aquesta setmana els alumnes de La Salle Benicarló han realitzat les proves per obtenir la certificació A2 en anglès, francès i alemany.