La Salle acull la creu de Lampedusa

Avui,  31 de març, La Salle Benicarló ha rebut la creu de Lampusa. Aquesta creu està realitzada amb restes de fusta de les embarcacions d’immigrants que han arribat a l’illa siciliana de Lampedusa, realitza un pelegrinatge per nombrosos països i ha arribat a Benicarló amb ocasió del novenari del Crist de la Mar.

Els alumnes de La Salle han tingut oportunitat d’escoltar el testimoni del pare Kenneth Iloabuchi, el qual va arribar en patera a Espanya i han finalitzat amb una oració dirigida per mossen Ivan Cid.