Projecte de Biologia

Els alumnes de biologia de 1C col·laboren i s’organitzen per crear en grup una maqueta amb la qual puguin explicar perquè al nostre planeta tenim quatre estacions anuals. Per a això, a l’aula, van pensar que materials utilitzar i el prototip de la maqueta que anaven a fer. Es van repartir les tasques i les responsabilitats de treball. Després, al taller van realitzar la maqueta amb gran interès i cooperativitat, creant un bon resultat final. La professora felicita tots els alumnes per l’interès i participació.

Fotografies dels projectes

Notícies relacionades