OPTATIVES

LA NOSTRA OFERTA D’OPTATIVES

INFORMÀTICA i TIC’S

TOTS ELS CURSOS

L’objectiu és que l’alumne assoleixi uns coneixements bàsics d’informàtica que li permetin utilitzar un ordinador personal com a eina per a estudis i aprenentatges posteriors i contribuir a l’adquisició de la competència referida a Tractament de la informació i competència digital, imprescindible per desenvolupar-se en un món que canvia pel constant flux d’informació generat i transmès mitjançant unes tecnologies de la informació cada vegada més potents i omnipresents.

FRANCÉS

TOTS ELS CURSOS

L’aprenentatge d’una segona llengua estrangera incideix en la formació general i contribueix específicament a desenvolupar les capacitats de l’llenguatge i de la comunicació. A més, prepara a l’alumnat per a usar aquesta llengua en els estudis posteriors o en la seva inserció en el món de la feina.

Al finalitzar 4t ESO l’alumne té la posibilitat d’examinar-se per obtenir la certificació A2 en aquesta llengüa.

ALEMANY

TOTS ELS CURSOS

L’aprenentatge d’una segona llengua estrangera incideix en la formació general i contribueix específicament a desenvolupar les capacitats de l’llenguatge i de la comunicació. A més, prepara a l’alumnat per a usar aquesta llengua en els estudis posteriors o en la seva inserció en el món de la feina.

Al finalitzar 4t ESO l’alumne té la posibilitat d’examinar-se per obtenir la certificació A2 en aquesta llengüa.

 CULTURA CLÀSSICA

TOTS ELS CURSOS DE LA ESO

L’assignatura de Cultura Clàssica té com a finalitat facilitar als l’alumnat una visió inicial i global de les civilitzacions grega i romana en els àmbits literari, artístic, filosòfic, científic i lingüístic, perquè, a partir d’l’estudi dels seus principals aspectes, pugui prendre consciència de la pervivència i actualitat de els mateixos en la cultura occidental, així com fomentar l’interès per la conservació de el patrimoni cultural i artístic heretat.

EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL

 1r ESO i  4t ESO

L’Educació Plàstica, Visual i Audiovisual neix de la necessitat de potenciar en l’estudiant la capacidad de comprendre els estímuls visuals que rep i expressar-se, al seu torn, a través dels seus propis missatges visuals. El punt de partida cap a l’adquisició d’aquest mitjà de comunicació (el llenguatge plàstic i visual) ha de ser la realitat quotidiana, tant la que proporciona la naturalesa com la desarrollada per l’home: premsa, disseny, cinema, televisió, imatge digital, entorn multimèdia, etc.

INICIACIÓ A L’ACTIVITAT EMPRENEDORA I EMPRESARIAL

2n ESO, 3r ESO i 4t ESO

Aquesta matèria inclou aspectes teòrics i pràctics que pretenen preparar els joves per a exercir una ciutadania participativa i responsable així com promoure l’exercici professional per la via de l’emprenedoria. D’aquesta manera, entre els continguts que es desenvolupen s’incideix en l’autoconeixement i la presa de decisions vocacional, el coneixement del concepte d’emprenedor i les seves característiques i funcions principals, a més dels passos a seguir per crear un negoci propi o contribuir a la innovació dins d’una organització

 COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL EN ANGLÉS

3r ESO i 4t ESO

L’aprenentatge de l’anglés cobra una especial rellevància en un món pluricultural i plurilingüe. El principal objectiu d’aquesta assigantura és treballar la capacitat de comunicació en aquesta llengua ja que, avui en dia, l’adquisició d’un adequat nivell d’anglès és una necessitat per a l’accés a la informació, al món laboral i al coneixement en àmbits de la vida com el professional, cultural, polític i social.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Información cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Ir a la barra de herramientas